Milieubewust ondernemen is een vanzelfsprekendheid bij Verkley. Bij het uitvoeren van projecten scheiden we het restafval. Een deel hiervan wordt vervolgens hergebruikt. Verder stellen we onze kennis en kunde beschikbaar voor onderzoek naar duurzame oplossingen.

Samen voor innovatie
Zo participeren we in het project FlexiHeat: een kenniscentrum waar scholen, bedrijven, Kema en de Rijksuniversiteit Groningen zijn aangesloten. Vanuit dit project wordt onderzoek gedaan naar methoden om restwarmte om te zetten in nieuwe energie.

Onze footprint
Regelmatig berekenen we onze CO2-footprint. Wat is het energieverbruik van ons bedrijf en hoe kunnen we deze reduceren? We zijn daarom begonnen ons huidige wagenpark stapsgewijs te vervangen door meer zuinige en milieuvriendelijke bussen en auto’s.

CO2 Prestatieladder
Hieronder vindt u alle informatie omtrent Verkley en de CO2 Prestatieladder.